ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Noble art of Muay Thai ศิลปะมวยไทย

The Noble art of Muay Thai ศิลปะมวยไทย

VCD00089A1C1

The Noble art of Muay Thai ศิลปะมวยไทย

16 134

เผยแพร่เมื่อ 28-10-2021 ผู้ชม 134

ผู้กำกับ/นักแสดง : ครีเอทมีเดีย สตูดิโอ

เนื้อหา :

ศิลปะมวยไทย กีฬาการต่อสู้ป้องกันตัว รวม 11 บท 1. A Practical Introduction to Muaythai 2. Muaythai Trainging Gear 3. Traditional Initotin Rites 4. Training Technigues 5. Fundamental Principles 6. Basic Technigues in Muaythai 7. Fist, Feet, Knee, and Elbow Technigues 8. Attacking and Defensive Tachnigues 9. Mac Mai-Luk Mai 10. Wai Khruu-Rummuay 11. Summary

เวลา : 1 ชั่วโมง 2 นาที

คำสำคัญ : มวยไทย มวยไทย - ศิลปะการต่อสู้ Muaythai

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2476&code_db=61015