ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 12 : อุ้มผาง ล่องแก่งแม่กลอง ห้วยแม่กลอง โพนช้าง

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 12 : อุ้มผาง ล่องแก่งแม่กลอง ห้วยแม่กลอง โพนช้าง

VCD00045A1C1

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 12 : อุ้มผาง ล่องแก่งแม่กลอง ห้วยแม่กลอง โพนช้าง

16 592

เผยแพร่เมื่อ 27-10-2021 ผู้ชม 592

ผู้กำกับ/นักแสดง : โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล

เนื้อหา :

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 12 : อุ้มผาง ล่องแก่งแม่กลอง ห้วยแม่กลอง โพนช้าง อุ้มผาง ดินแดนสุดเขตตะวันตกของไทย หนึ่งในเขตอำเภอของจังหวัดตาก อุดมด้วยธรรมชาติป่าไม้หนาแน่นเทือกเขาสูงชัน สัตวป่าชุกชุม แหล่งกำเนิดต้นน้ำ ลำธารหลายสายจากห้วยอุ้มผางสู่ห้วยแม่กลอง ห้วยแม่กลอง ต้นลำของแม่น้ำสายสำคัญ ไม้ไผ่จากป่าถูกตัดมาทำแพพาหนะที่ใช้สำรวจเส้นทางสายใหม่ผ่าใจกลางธรรมชาติของป่าอุ้มผางล่องแก่งแม่กลอง ก่อนถึงจุดหมายไปพบพรานช้างที่นัดหมายใว้แกะรอยตามช้างเพื่อการ โพนช้าง

เวลา : 1 ชั่วโมง 19 นาที

คำสำคัญ : สารคดีส่องโลกธรรมชาติ อุ้มผาง ล่องแก่งแม่กลอง ห้วยแม่กลอง โพนช้าง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2474&code_db=61001