ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 11 : รำลึก สืบ นาคะเสถียร 2

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 11 : รำลึก สืบ นาคะเสถียร 2

VCD00065A1C1

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 11 : รำลึก สืบ นาคะเสถียร 2

16 135

เผยแพร่เมื่อ 26-10-2021 ผู้ชม 135

ผู้กำกับ/นักแสดง : โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล

เนื้อหา :

รำลึก สืบ นาคะเสถียร 2 หน่วยพิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในโครงการของสืบ นาคะเสถียร มีความพยายามที่จะช่วยอพยพสัตว์ป่าตกค้างในระหว่างที่ป่าถูกน้ำท่วมบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเชี่ยวหลาน ช่วยนำสัตว์ป่าที่บาดเจ็บจากการถูกน้ำป่าพัดพา จากนั้นจึงย้ายสัตว์ไปยังพื้นที่ป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งจากการสำรวจโดยเฉพาะด้านสัตว์ป่าในพื้นที่ถูกน้ำท่วมบริเวณกว่า 168 ตารางกิโลเมตร พบว่าเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ถึง 237 ชนิด เป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ 11 ชนิด เช่น กระซู่ เลียงผา กระทิง วัวแดง เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ควรบันทึกไว้เพื่อการศึกษาถึงผลกระทบในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นบทเรียนอันสำคัญ นี่คืออีกผลงานหนึ่งอันยิ่งใหญ่ของ สืบ นาคะเสถียร นักสู้อนุรักษ์ที่ควรรำลึกถึง

เวลา : 1 ชั่วโมง 21 นาที

คำสำคัญ : สืบ นาคะเสถียร - ข้าราชการกรมป่าไม้ นักอนุรักษ์ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การอพยพสัตว์ป่า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2473&code_db=61001