ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 1 : รำลึก สืบ นาคะเสถียร

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 1 : รำลึก สืบ นาคะเสถียร

VCD00061A1C1

สารคดีส่องโลกธรรมชาติ 1 : รำลึก สืบ นาคะเสถียร

14 84

เผยแพร่เมื่อ 25-10-2021 ผู้ชม 84

ผู้กำกับ/นักแสดง : โรต้า อินเตอร์เนชั่นแนล

เนื้อหา :

สารคดีรางวัลยอดเยี่ยม อุทยานสัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่และมีสัตว์ป่านานาชนิด ปัญหาที่ทำให้สัตว์ป่าสูญพันธ์ก็คือ การล่าสัตว์ และที่น่าวิตกกว่านั้นก็คือการแบ่งพื้นที่เพื่อทำเขื่อนและทำให้พื้นที่ป่าลดน้อยลงและสัตว์ป่าก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยก็จะสูญพันธุ์ไป รำลึก สืบ นาคะเสถียร : ก้าวสู่ลำเนาเขื่อน ขอให้เหลือป่าสุดท้าย รำลึก สืบ นาคะเสถียร พินัยกรรม

เวลา : 1 ชั่วโมง 28 นาที

คำสำคัญ : สืบ นาคะเสถียร - ชีวประวัติ ห้วยขาแข้ง การอนุรักษ์สัตว์ป่า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2472&code_db=61001