ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โยคะ ช่วยได้ Yoga Therapy

โยคะ ช่วยได้ Yoga Therapy

VCD002236A1C1

โยคะ ช่วยได้ Yoga Therapy

16 552

เผยแพร่เมื่อ 29-09-2021 ผู้ชม 552

ผู้กำกับ/นักแสดง : ครูเล็ก นามแฝง

เนื้อหา :

สื่อการสอนชุด “โยคะช่วยได้” เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และบำบัดโรคภัยต่างๆให้ทุเลาลงหรือหายขาดได้ เป็นการปรับสมดุลให้ร่างกายและจิตใจ โยคะอาสนะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อต่อ อีกทั้งเป็นการกดนวดเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้อวัยวะทุกส่วนในระบบร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เวลา : 2 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : โยคะ โยคะ (กายบริหาร)

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2462&code_db=61015