ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีชุด เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา

สารคดีชุด เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา

DVD00343A1C1

สารคดีชุด เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา

16 618

เผยแพร่เมื่อ 20-09-2021 ผู้ชม 618

ผู้กำกับ/นักแสดง : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เนื้อหา :

สยามและเพื่อนบ้าน ศาลโลก เส้นทางสู่สันติภาพ เวียดนามมังกรทะยาน ย่อความเป็นมาของเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน ตลอดจนปัญหา และหนทางแก้ไขที่เกิดขึ้นปัจจุบัน รวมทั้งนำเสนอกรณีศึกษาการจัดการเรื่องเส้นเขตแดน ที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ เคยทำและประสบผลกันมา

เวลา : 1 ชั่วโมง 26 นาที

คำสำคัญ : เส้นเขตแดนไทยกับเพื่อนบ้าน สยามและเพื่อนบ้าน ศาลโลก เวียดนาม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2456&code_db=61011