ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ก้าวทันโลกกับ มสธ.

ก้าวทันโลกกับ มสธ.

DVD00875A1C1

ก้าวทันโลกกับ มสธ.

14 321

เผยแพร่เมื่อ 27-08-2021 ผู้ชม 321

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื้อหา :

ก้าวทันโลกกับ มสธ. รวม 3 แผ่น 1 รายการที่ 1 โลกไซเบอร์ช่องทางรักหรือช่องทางร้าย รายการที่ 2 ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายกระเป๋า รายการที่ 3 รักแล้ว...ทำไมต้องรุนแรง รายการที่ 4 มิติใหม่กับการปรับโครงสร้างราชการไทย รายการที่ 5 ภัยของเล่นเด็ก รายการที่ 6 เด็กติดเกมส์ รายการที่ 7 ภัยเงียบจากเครื่องสำอาง รายการที่ 8 คุณหรือโทษอาหารเสริมกับคุณภาพ รายการที่ 9 ร่วมรับมือเศรษฐกิจโลก 2009 รายการที่ 10 ประเมินกันอย่างไรกับโครงสร้างในระบบราชการไทย รายการที่ 11 การปฏิรูปการศึกษาไทยทิศทางสู่ความสำเร็จ ตอนที่ 1 รายการที่ 12 การปฏิรูปการศึกษาไทยทิศทางสู่ความสำเร็จ ตอนที่ 2 รายการที่ 13 กลยุทธ์หยุดหนี้ รายการที่ 14 ตั้งรับภัยแล้ง แผ่นที่ 2 รายการที่ 1 สานรักสายใยวัยผู้สูงอายุ ตอนที่ 1 รายการที่ 2 สานรักสายใยวัยผู้สูงอายุ ตอนที่ 2 รายการที่ 3 การกำหนดประเภทภาพยนตร์ไทย รายการที่ 4 อาหารจานด่วน รายการที่ 5 ทำอย่างไรเมื่อวัยทองมาเยือน รายการที่ 6 โรคระบาดภัยคุกคมทางสังคม รายการที่ 7 โรงงานผลิตวัคซีนรับมือโรคระบาด รายการที่ 8 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายการที่ 9 โรคเครียด...ผ่อนคลายได้ตอนที่ 1 รายการที่ 10 โรคเครียด...ผ่อนคลายได้ตอนที่ 2 รายการที่ 11 มสธ. กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รายการที่ 12 ดนตรีกับคนไทย 1 รายการที่ 13 ดนตรีกับคนไทย 2 รายการที่ 14 กลยุทธ์กับการตลาดในภาวะวิกฤต รายการที่ 15 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย รายการที่ 16โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นในเมืองไทยจริงหรือไม่ รายการที่ 17 โครงการระบบขนส่งการรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แผ่น 3 รายการที่ 1 ทิศทางการพัฒนาการเมืองไทย ตอนที่ 1 รายการที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการเมืองไทย ตอนที่ 2 กระแสนิยม K-POP ในเมืองไทย รายการที่ 4 แพทย์ทางเลือกด้วยชีวโมเลกุล รายการที่ 5 สวยด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ รายการที่ 6 กฎหมายช้าง ตอนที่ 1 รายการที่ 7 กฎหมายช้าง ตอนที่ 2 รายการที่ 8 อันตรายที่คาดไม่ถึงกับแฟชั่นดัดฟัน รายการที่ 9 เทคโนโลยี 3 G รายการที่ 10 สวยได้จริงหรือกับกลูต้าไธโอน รายการที่ 11 โรคพาร์กินสัน รายการที่ 12 โรคอันไซเมอร์ รายการที่ 13 ข้อควรระวังจากการทำสีผม รายการที่ 14 เซลลูไลท์ รายการที่ 15 ท่องเที่ยวไทยแบบ 7 Green รายการที่ 16 ท่องเที่ยวกรุงเทพฯแนวใหม่ รายการที่ 17 ภัยจากการโจรกรรมข้อมูลทางโทรศัพท์และบัตรเครดิต

เวลา : 10 ชั่วโมง 58 นาที

คำสำคัญ : รวมเรื่องทั่วไป ก้าวทันโลกกับ มสธ. มสธ.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2452&code_db=61008