ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

DVD00659A1C1

ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

16 169

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2021 ผู้ชม 169

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เนื้อหา :

 ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดทำโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยของพระองค์ท่านสืบไป รวม 4 ตอน 1. “ทศวรรษแรกของการทรงงาน” ไม่แค่อ่างเก็บน้ำ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทรงงานด้วยน้ำและชลประทาน ไม่แค่ถนนห้วยมงคล แต่การเปิดประตูสู่การพัฒนาชนบท ไม่ใช่แค่ผืนผ้า แต่คืองานศิลปาชีพที่สร้างรายได้ไปให้ครอบครัวชั่วลูกหลาน 2. "ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน" ที่นี่คือที่ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมอบความรักให้แก่พวกเราชาวอีสานทุกคน ทรงสอนให้เราเอาความชนะทุรกันดาร ชนะความอดอยาก และสอนให้เราชนะจิตใจตนเอง 3. “ด้วยรัก” ต่างวิถีชีวิต ต่างเป้าหมาย แต่ได้รับความรัก โดยไม่เลือกความต่าง 4. “ เสียงจากแดนใต้” นานแค่ไหนแล้วที่คุณ ไม่ได้ยินเสียงแห่งความสุข เสียงที่เราได้ยิน แต่ไม่เคยเปิดใจยอมรับ เสียงที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจ

เวลา : 2 ชั่วโมง 12 นาที

คำสำคัญ : ภาพยนตร์สารคดี สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้า พระราชการณียกิจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2449&code_db=61017