ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖

DVD00656A1C1

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖

14 119

เผยแพร่เมื่อ 10-08-2021 ผู้ชม 119

ผู้กำกับ/นักแสดง : สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื้อหา :

ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร" การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ "อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ ตามรอยพระบาทภูบดินทร์"

เวลา : 1 ชั่วโมง 56 นาที

คำสำคัญ : สุนทรพจน์ สุนทรพจน์ - การประกวด การประกวดสุนทรพจน์ - ระดับอุดมศึกษา วาทศิลป์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2448&code_db=61012