ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Earth Report

Earth Report

DVD00264A1C1

Earth Report

14 117

เผยแพร่เมื่อ 27-07-2021 ผู้ชม 117

ผู้กำกับ/นักแสดง : National Geographic

เนื้อหา :

Earth Report State of the planet as the Earth turns another year older

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : Earth Report ภัยธรรมชาติ - โลก การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2443&code_db=61001