ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
หมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 2560

หมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 2560

DVD00811A1C1

หมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 2560

16 562

เผยแพร่เมื่อ 21-07-2021 ผู้ชม 562

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร

เนื้อหา :

หมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 2560 ในจังหวัดกำแพงเพชร บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน และบ้านอุดมทรัพย์ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง

เวลา : 10 นาที

คำสำคัญ : กำแพงเพชร - สินค้าโอทอป สินค้าและการท่องเที่ยว หมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2441&code_db=61015