ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การเล่นของเด็กไทย

การเล่นของเด็กไทย

การเล่นของเด็กไทย

16 118

เผยแพร่เมื่อ 30-06-2021 ผู้ชม 118

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เนื้อหา :

ดีวีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง การเล่นของเด็กไทย เลขเรียกหนังสือ 793.4 ก218ก รวมการละเล่นของเด็กไทย 4 ภาคคือ 1.การเล่นของเด็กไทยภาคเหนือ 2.การเล่นของเด็กไทยภาคกลาง 3. การเล่นของเด็กไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. การเล่นของเด็กไทยภาคใต้

เวลา :

คำสำคัญ : การละเล่นของเด็กพื้นเมือง การละเล่น การละเล่นเด็ก - ไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2436&code_db=61015