ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Wild Life Specials ส่องชีวิตสัตว์โลก ภาคพิเศษ

Wild Life Specials ส่องชีวิตสัตว์โลก ภาคพิเศษ

DVD00110A1C1

Wild Life Specials ส่องชีวิตสัตว์โลก ภาคพิเศษ

14 286

เผยแพร่เมื่อ 29-03-2021 ผู้ชม 286

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

สารคดีชุดพิเศษ 11 ตอน จากบีบีซีนำเสนอผลงานชั้นเยี่ยม ผ่านเทคนิคการถ่ายภาพชั้นยอดและมีข้อมูลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนประกอบ แต่ละตอนคือดาวดวงเด่นแห่งธรรมชาติ เปิดเผยการดำรงชีวิตของพวกมันแบบที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน ตอน 1. ปลาวาฬเจ้าสมุทร (Humpback Whale) 2. เสือดาวเจ้าป่า ( Leopart) 3. โคตรไอ้เข้ (Crocodiles) 4. พญาอินทรี (Eagle) 5. หมาป่าเขี้ยวเพชฌฒาต (Wolf) 6. เพชฌฒาตหมีขาว (Polar Bear) 7. ฉลามดุ (Great White Shark) 8. งูนักล่าอสรพิษ (Serpent) 9. สิงโต (Lion) 10. หมีกริชลี่ (Grizzly) 11. กอริลล่า (Gorilla)

เวลา : 7 ชั่วโมง 11 นาที

คำสำคัญ : Wild Life Specials ส่องชีวิตสัตว์โลก Animal - Life

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2414&code_db=61001