ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กลยุทธ์ Lojistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

กลยุทธ์ Lojistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

DVD00056A1C1

กลยุทธ์ Lojistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

14 376

เผยแพร่เมื่อ 16-03-2021 ผู้ชม 376

ผู้กำกับ/นักแสดง : คณะนักวิชาการด้านโลจิกติกส์

เนื้อหา :

กลยุทธ์ Lojistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง โดย นักวิชาการด้านโลจิกติกส์

เวลา : 2 ชั่วโมง 22 นาที

คำสำคัญ : กลยุทธ์ Logistics โลจิสติกส์ การตลาด

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2409&code_db=61013