ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

DVD00054A1C1

กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง

16 311

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2021 ผู้ชม 311

ผู้กำกับ/นักแสดง : Central Retail Corporation

เนื้อหา :

กลยุทธ์ Logistics เพื่อสร้างโอกาสในยุคต้นทุนแพง โดย Central Retail Corporation

เวลา : 1 ชั่วโมง 51 นาที

คำสำคัญ : โลจิสติกส์ การตลาด กลยุทธ์ Logistics

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2407&code_db=61013