ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 322 เที่ยวกาญจนบุรี

เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 322 เที่ยวกาญจนบุรี

DVD000797A1C1

เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 322 เที่ยวกาญจนบุรี

16 88

เผยแพร่เมื่อ 21-10-2020 ผู้ชม 88

ผู้กำกับ/นักแสดง : มูลนิธิคุณพ่อเรย์, มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ

เนื้อหา :

เคียงบ่าเคียงไหล่ รายการวาโรตี้ที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ และคนไม่พิการ เพื่อเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

เวลา : 24 นาที

คำสำคัญ : เคียงบ่าเคียงไหล่ ตอนที่ : 322 กาญจนบุรี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2352&code_db=61015