ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จอร์จ ดับเบิลยูบุช

จอร์จ ดับเบิลยูบุช

DVD001322A1C1

จอร์จ ดับเบิลยูบุช

14 167

เผยแพร่เมื่อ 26-08-2020 ผู้ชม 167

ผู้กำกับ/นักแสดง : Century

เนื้อหา :

จอร์จ ดับเบิลยูบุช - ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2001-2009 การขึ้นสู่ตำเหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวกันว่าเป็นผลจากการต่อต้านการก่อการร้ายสงครามที่เขามุ่งมั่นที่จะชนะให้ได้ เป็นผู้ชายแบบง่ายๆ แต่ชัดเจน และสามารถอธิบายหลายสิ่งได้อย่างละเอียด

เวลา : 45 นาที

คำสำคัญ : จอร์จ ดับเบิลยูบุช จอร์จ ดับเบิลยูบุช - ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2001-2009 จอร์จ ดับเบิลยูบุช - ประวัติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2214&code_db=61001