ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “เครื่องเงิน”

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “เครื่องเงิน”

DVD00339A1C1

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “เครื่องเงิน”

16 100

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2020 ผู้ชม 100

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เนื้อหา :

เงิน คือธาตุชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวมีลักษณะแข็ง สามารถตีแผ่เป็นแผ่นหนาบาง หรือเปลี่ยนรูปทรง และหลอมละลายให้อ่อนตัวได้ เครื่องใช้ที่ทำจากเงินโดยการตีขึ้น เป็นภาชนะวัตถุต่างๆ เช่น พานเงิน สลุง (ขันเงิน) พานใส่เมี่ยง บุหรี่ กระบวยเงิน ตลับ 12 ราศี เชี่ยนมาก ถาดเงิน สร้อย แหวน กำไล เข็มขัด พระพุทธรูป ฯลฯ อันเป็นงานหัตถกรรม และมีลวดลายเฉพาะตัว

เวลา : 20 นาที

คำสำคัญ : เครื่องเงิน เครื่องเงิน - เครื่องใช้และเครื่องประดับ เครื่องเงิน - หัตถกรรมไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2210&code_db=61013