ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “ทองคำ”

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “ทองคำ”

DVD00333A1C1

สารคดีชุดที่สุดแห่งเครื่องประดับ “ทองคำ”

14 156

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2020 ผู้ชม 156

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เนื้อหา :

ทองคำเครื่องประดับล้ำค่า เป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีเหลืองทองมันวาวเนื้ออ่อนนุ่ม สามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทำลวดลายต่างๆ ตามที่ต้องการ ทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ ทองคำใช้เป็นทุนสำรองทางการเงินของหลายประเทศ ใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับ งานทันตกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เวลา : 22 นาที

คำสำคัญ : ทองคำ ทองคำ - เครื่องประดับ ทองคำและอัญมณี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2207&code_db=61013