ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 5

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 5

DVD00764A1C1

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 5

14 92

เผยแพร่เมื่อ 24-06-2020 ผู้ชม 92

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เนื้อหา :

โครงการ eDLRU : Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 5 : 1. เรื่องการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 2. เรื่องดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ตอน ตามแม่มา 3. เรื่องเทคนิคการจัดทำสารนิทัศน์ 4. เรื่องการสอนแบบ K W L 5. เรื่องกิจกรรมที่ส่งเสริมสมาธิสำหรับเด็ก 6. เรื่องหนึ่งแนวคิด หลายกิจกรรม 7. เรื่องการจัดมุมวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมสาระการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

เวลา : 2 ชั่วโมง 15 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาระดับปฐมวัย - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาและการสอน ครูอนุบาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2203&code_db=61008