ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Addams Family ตระกูลนี้ผียังหลบ (No media)

The Addams Family ตระกูลนี้ผียังหลบ (No media)

CDVD00254

The Addams Family ตระกูลนี้ผียังหลบ (No media)

8

เผยแพร่เมื่อ 27-03-2020 ผู้ชม 8

ผู้กำกับ : คอนราด เวอร์นอน, เกร็ก เทียร์แนน

เนื้อหา :

เวลา : 86 นาที

คำสำคัญ : The Addams Family ตระกูลนี้ผียังหลบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2192&code_db=61007