ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค Tootsies And The Fake (No media)

ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค Tootsies And The Fake (No media)

CDVD00246

ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค Tootsies And The Fake (No media)

9

เผยแพร่เมื่อ 27-03-2020 ผู้ชม 9

ผู้กำกับ : กิตติภัค ทองอ่วม

เนื้อหา :

เวลา : 108 นาที

คำสำคัญ : ตุ๊ดซี่ส์ แอนด์ เดอะเฟค Tootsies And The Fake

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2184&code_db=61005