ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
พูดอังกฤษธุรกิจ Business English

พูดอังกฤษธุรกิจ Business English

VCD01746A1C1

พูดอังกฤษธุรกิจ Business English

14 108

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2020 ผู้ชม 108

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค

เนื้อหา :

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง พูดอังกฤษธุรกิจ เลขเรียกหนังสือ 428 ส962พ ฝึกพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย บทนำ การทักทาย การแนะนำให้ผู้อื่นรู้จัก ฯลฯ

เวลา : 3 ชั่วโมง 15 นาที

คำสำคัญ : ภาษาอังกฤษ - การพูด ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา ภาษาอังกฤษ - บทสนทนาและวลี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2171&code_db=61012