ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
My King

My King

DVD00694A1C1

My King

14 172

เผยแพร่เมื่อ 04-03-2020 ผู้ชม 172

ผู้กำกับ/นักแสดง : STG Multimedia, National Geographic, มูลนิธิชัยพัฒนา

เนื้อหา :

พระราชประวัติและพระกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงในหลวงในดวงใจ ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย จำนวน 5 บทเพลง

เวลา : 2 ชั่วโมง 33 นาที

คำสำคัญ : ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470 - พระราชกรณียกิจ บทเพลงในหลวงในดวงใจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2169&code_db=61017