ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สุภาษิตและสำนวนไทย

สุภาษิตและสำนวนไทย

VCD02353A1C1

สุภาษิตและสำนวนไทย

14 170

เผยแพร่เมื่อ 04-03-2020 ผู้ชม 170

ผู้กำกับ/นักแสดง : ออนป้า

เนื้อหา :

สุภาษิตและสำนวนไทย

เวลา :

คำสำคัญ : สุภาษิตไทย สำนวนไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2168&code_db=61007