ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ หัดเรียนเป่าปี่ด้วยตนเองโดยศิลปินแห่งชาติ ครูควน ทวนยก

โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ หัดเรียนเป่าปี่ด้วยตนเองโดยศิลปินแห่งชาติ ครูควน ทวนยก

DVD00655A1C1

โครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ หัดเรียนเป่าปี่ด้วยตนเองโดยศิลปินแห่งชาติ ครูควน ทวนยก

14 120

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2020 ผู้ชม 120

ผู้กำกับ/นักแสดง : ควน ทวนยก

เนื้อหา :

ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีผลงานเอกลักษณ์ โดยเฉพาะทางด้านปี่หนังตะลุงและปี่โนรา ที่มีการสร้างสรรค์เพลงขึ้นใหม่กว่า 50 เพลง ถ่ายทอดความรู้และเป็นศิลปิน ร่วมแสดงกับศิลปินพื้นบ้านทำการแสดงโนรา หนังตะลุง และปี่มวยไทย ไม่เคยหยุดสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีพื้นบ้าน การสร้างสรรค์บทเพลงเฉพาะกิจ โดยได้ร่วมกับโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร และโปรแกรมวิชาดนตรีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแสดงผลงาน “แลโด้โหมฺศิลปกรรม” ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน

เวลา : 36 นาที

คำสำคัญ :

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2167&code_db=61015