ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Captain America 2 กัปตันอเมริกา เดอะวินเทอร์โซลเจอร์ (No media)

Captain America 2 กัปตันอเมริกา เดอะวินเทอร์โซลเจอร์ (No media)

CDVD00213

Captain America 2 กัปตันอเมริกา เดอะวินเทอร์โซลเจอร์ (No media)

0 12

เผยแพร่เมื่อ 27-10-2020 ผู้ชม 12

ผู้กำกับ : โจ รุสโซ่, แอนโทนี่ รุสโซ่

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 136 นาที

คำสำคัญ : Captain America 2 กัปตันอเมริกา เดอะวินเทอร์โซลเจอร์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2144&code_db=61002