ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Captain America 1 กัปตันอเมริกา (No media)

Captain America 1 กัปตันอเมริกา (No media)

CDVD00205

Captain America 1 กัปตันอเมริกา (No media)

0 4

เผยแพร่เมื่อ 27-10-2020 ผู้ชม 4

ผู้กำกับ : โจ จอห์นสตัน

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 124 นาที

คำสำคัญ : Captain America 1 กัปตันอเมริกา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2136&code_db=61002