ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ (No media)

The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ (No media)

CDVD00133

The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ (No media)

0 7

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2020 ผู้ชม 7

ผู้กำกับ : Frant Gwo

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 125 นาที

คำสำคัญ : The Wandering Earth ปฏิบัติการฝ่าสุริยะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2064&code_db=61021