ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Pacific Rim 2 Uprising แปซิฟิค ริม ปฏิวัติพลิกโลก (No media)

Pacific Rim 2 Uprising แปซิฟิค ริม ปฏิวัติพลิกโลก (No media)

CDVD00130

Pacific Rim 2 Uprising แปซิฟิค ริม ปฏิวัติพลิกโลก (No media)

0 5

เผยแพร่เมื่อ 25-10-2020 ผู้ชม 5

ผู้กำกับ : สตีเวน เอส. เดไนท์

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 110 นาที

คำสำคัญ : Pacific Rim 2 Uprising แปซิฟิค ริม ปฏิวัติพลิกโลก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2061&code_db=61021