ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Paddington 2 แพดดิงตัน 2 ของขวัญที่หายไป (No media)

Paddington 2  แพดดิงตัน 2 ของขวัญที่หายไป (No media)

CDVD00072

Paddington 2 แพดดิงตัน 2 ของขวัญที่หายไป (No media)

0 4

เผยแพร่เมื่อ 25-10-2020 ผู้ชม 4

ผู้กำกับ : พอล คิง

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 104 นาที

คำสำคัญ : Paddington 2 แพดดิงตัน 2 ของขวัญที่หายไป

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2003&code_db=61007