ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Isle of Dogs ไอลย์ ออฟ ด็อกส์ เกาะเซ็ตซีโร่หมา (No media)

Isle of Dogs ไอลย์ ออฟ ด็อกส์ เกาะเซ็ตซีโร่หมา (No media)

CDVD00062

Isle of Dogs ไอลย์ ออฟ ด็อกส์ เกาะเซ็ตซีโร่หมา (No media)

0 10

เผยแพร่เมื่อ 25-10-2020 ผู้ชม 10

ผู้กำกับ : เวส แอนเดอร์สัน

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 105 นาที

คำสำคัญ : Isle of Dogs ไอลย์ ออฟ ด็อกส์ เกาะเซ็ตซีโร่หมา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1993&code_db=61007