ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
War for the Planet of the Apes มหาสงครามพิภพวานร (No media)

War for the Planet of the Apes มหาสงครามพิภพวานร (No media)

CDVD00050

War for the Planet of the Apes มหาสงครามพิภพวานร (No media)

0 4

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2020 ผู้ชม 4

ผู้กำกับ : แมตต์ รีฟส์

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 140 นาที

คำสำคัญ : War for the Planet of the Apes มหาสงครามพิภพวานร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1981&code_db=61002