ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Ocean's 8 โอเชียน 8 (No media)

Ocean's 8 โอเชียน 8 (No media)

CDVD00033

Ocean's 8 โอเชียน 8 (No media)

0 5

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2020 ผู้ชม 5

ผู้กำกับ : แกรี่ รอสส์

เนื้อหา :

https://arit.kpru.ac.th/ap/media//contents/PR/coming_soon_2.png

เวลา : 111 นาที

คำสำคัญ : Ocean's 8 โอเชียน 8

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1964&code_db=61002