ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ฟังแล้วอิ่มใจ

ฟังแล้วอิ่มใจ

DVD00631A1C1

ฟังแล้วอิ่มใจ

16 98

เผยแพร่เมื่อ 02-03-2020 ผู้ชม 98

ผู้กำกับ/นักแสดง : กระทรวงวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื้อหา :

รวมบทเพลงที่ทรงคุณค่าสร้างสรรค์คุณธรรมร่วมสมัย “ฟังแล้วอิ่มใจ” มีเนื้อหาในการเกล่มเกลาจิตใจแก่คนในสังคม โดยการนำหลักธรรม แง่คิดในการดำเนินชีวิต รวม 5 บทเพลง 1. พระราชาผู้ทรงธรรม / ธงชัย แมคอินไตย์ 2. ทำบุญข้างเธอ / สุรุจ ทิพากรเสนี 3. ฉันรักแม่ / ธีรนัยน์ หนองคาย 4. เพื่อนกัน / กรกันต์ สุทธโกเศศ์ 5. ฝันที่งดงาน / ธนชัย อุชชิน

เวลา : 1 ชั่วโมง 4 นาที

คำสำคัญ : เพลงอิ่มใจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1932&code_db=61015