ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
แฟรนไซส์ไม่เกินแสน

แฟรนไซส์ไม่เกินแสน

VCD01131A1C1

แฟรนไซส์ไม่เกินแสน

16 353

เผยแพร่เมื่อ 02-03-2020 ผู้ชม 353

ผู้กำกับ/นักแสดง : สิทธิพร ดาดาษ

เนื้อหา :

แฟรนไซส์ไม่เกินแสน

เวลา : 57 นาที

คำสำคัญ : แฟรนไชส์ - การขายปลีก การจัดการธุรกิจ แฟรนไชส์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1931&code_db=61013