ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
แผนฯรากแก้วแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนฯรากแก้วแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

VCD01116A1C1

แผนฯรากแก้วแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

532 93

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้ชม 93

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เนื้อหา :

แผนฯรากแก้วแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

เวลา : 9 นาที

คำสำคัญ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1927&code_db=61011