ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 69 เรื่อง บะหมี่ปลา, ปลาหยอง

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 69 เรื่อง บะหมี่ปลา, ปลาหยอง

VCD01104A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 69 เรื่อง บะหมี่ปลา, ปลาหยอง

16 96

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้ชม 96

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 69 เรื่อง บะหมี่ปลา, ปลาหยอง

เวลา : 27 นาที

คำสำคัญ : ปลา ปลาหยอง การศึกษาประกอบอาชีพ - ปลาหยอง บะหมี่ปลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1925&code_db=61013