ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 58 เรื่อง การทำไบโอพลาสติกทางการเกษตร การเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 58 เรื่อง การทำไบโอพลาสติกทางการเกษตร การเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

VCD01096A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 58 เรื่อง การทำไบโอพลาสติกทางการเกษตร การเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

14 99

เผยแพร่เมื่อ 27-02-2020 ผู้ชม 99

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษา ชุดที่ 58 เรื่อง การทำไบโอพลาสติกทางการเกษตร การเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เวลา : 35 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาประกอบอาชีพ - ถั่วงอก ไบโอพลาสติก ถั่วงอก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1924&code_db=61013