ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ

DVD00668A1C1

วันเยาวชนแห่งชาติ

16 103

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2020 ผู้ชม 103

ผู้กำกับ/นักแสดง : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เนื้อหา :

วันเยาวชนแห่งชาติ

เวลา : 8 นาที

คำสำคัญ : วันเยาวชนแห่งชาติ - ประจำปี เยาวชน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1920&code_db=61011