ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 200 ปี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 200 ปี

VCD01110A1C1

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 200 ปี

16 215

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2020 ผู้ชม 215

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมศิลปากร

เนื้อหา :

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 200 ปี

เวลา : 28 นาที

คำสำคัญ : จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ - พระราชกรณียกิจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1919&code_db=61017