ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีสั้นการรณรงค์และส่งเสริมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 19 สิงหาคม 2550

สารคดีสั้นการรณรงค์และส่งเสริมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 19 สิงหาคม 2550

VCD01108A1C1

สารคดีสั้นการรณรงค์และส่งเสริมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 19 สิงหาคม 2550

14 102

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2023 ผู้ชม 102

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เนื้อหา :

สารคดีสั้นการรณรงค์และส่งเสริมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2550 19 สิงหาคม 2550

เวลา : 20 นาที

คำสำคัญ : การเมือง รัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1918&code_db=61011