ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 64 เรื่อง ปาทองโก๋, ขนมปุยฝ้าย, ขนมสาลี่

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 64 เรื่อง ปาทองโก๋, ขนมปุยฝ้าย, ขนมสาลี่

VCD01100A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 64 เรื่อง ปาทองโก๋, ขนมปุยฝ้าย, ขนมสาลี่

14 129

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2020 ผู้ชม 129

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 64 เรื่อง ปาทองโก๋, ขนมปุยฝ้าย, ขนมสาลี่

เวลา : 37 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาประกอบอาชีพ - ปาท่องโก๋ ปาท่องโก๋ ขนม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1916&code_db=61013