ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 63 เรื่อง ซุปฟักทอง, นมข้าวโพด, ข้าวตัง

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 63 เรื่อง ซุปฟักทอง, นมข้าวโพด, ข้าวตัง

VCD01099A1C1

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 63 เรื่อง ซุปฟักทอง, นมข้าวโพด, ข้าวตัง

12

เผยแพร่เมื่อ 24-02-2020 ผู้ชม 12

ผู้กำกับ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหา :

วิดีโอซีดีเพื่อการศึกษาชุดที่ 63 เรื่อง ซุปฟักทอง, นมข้าวโพด, ข้าวตัง (แผ่นไม่สมบูรณ์)

เวลา : 35 นาที

คำสำคัญ : ซุปฟักทอง นมข้าวโพด ข้าวตัง การศึกษาประกอบอาชีพ - ข้าวตัง อาชีพ - การประกอบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1915&code_db=61013