ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการคิดได้ไง

รายการคิดได้ไง

VCD01088A1C1

รายการคิดได้ไง

14 98

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 98

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 เพลินเรียนด้วยรู้หัวเรื่องที่บ้านโปร่ง เรื่องที่ 2 ครูวัดถนน... ครูต้นแบบคณิตคิดสนุก

เวลา : 48 นาที

คำสำคัญ : โรงเรียนวัดถนน - ครูต้นแบบคณิตคิดสนุก โรงเรียน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1913&code_db=61008