ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการคิดได้ไง

รายการคิดได้ไง

VCD01087A1C1

รายการคิดได้ไง

14 78

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 78

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 C-Cheps สร้างปัญญาการเรียนรู้ เรื่องที่ 2 สานฝันการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

เวลา : 49 นาที

คำสำคัญ : เครือเคมีภัณฑ์ซีเมมนต์ไทย - C-Cheps สร้างปัญญาการเรียนรู้งาน เครือเคมีภัณฑ์ซีเมนต์ไทย - สานฝันการเรียนรู้ จากพี่สู่น้อง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1912&code_db=61008