ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการคิดได้ไง

รายการคิดได้ไง

VCD01086A1C1

รายการคิดได้ไง

14 88

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 88

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องที่ 2 เด็กวัดสิงห์ พัฒนาการเรียนรู้

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : โรงเรียน โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนมัธยมศึกษา - การเรียนการสอน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1911&code_db=61008