ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการคิดได้ไง"เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 เรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เรื่องที่ 2 เรียนรู้ตลอดชีวิต พิชิตโจทย์โครงงาน

รายการคิดได้ไง

VCD01084A1C1

รายการคิดได้ไง"เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 เรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เรื่องที่ 2 เรียนรู้ตลอดชีวิต พิชิตโจทย์โครงงาน

14 143

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 143

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 เรียนรู้ตลอดชีวิต พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เรื่องที่ 2 เรียนรู้ตลอดชีวิต พิชิตโจทย์โครงงาน

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : เรียนรู้ตลอดชีวิต - กลุ่มสตรี เรียนรู้ตลอดชีวิต - โครงงาน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1909&code_db=61008