ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 ธนาคารสมอง ขุมพลังปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ เรื่องที่ 2 เพลินเรียนรู้ที่ปูนลำปาง

รายการคิดได้ไง

VCD01083A1C1

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 ธนาคารสมอง ขุมพลังปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ เรื่องที่ 2 เพลินเรียนรู้ที่ปูนลำปาง

14 79

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 79

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

รายการคิดได้ไง "เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้" เรื่องที่ 1 ธนาคารสมอง ขุมพลังปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ เรื่องที่ 2 เพลินเรียนรู้ที่ปูนลำปาง

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : ชุมชน - การเรียนรู้ โรงเรียน - ธนาคารสมอง - ขุมพลังปัญญา - พัฒนาการเรียนรู้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1908&code_db=61008