ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ ตอน สวนสวรรค์กาลาปากอส

ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ ตอน สวนสวรรค์กาลาปากอส

VCD01023A1C1

ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ ตอน สวนสวรรค์กาลาปากอส

14 239

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2020 ผู้ชม 239

ผู้กำกับ/นักแสดง : จีเอ็ม คอร์เปอเรชั่น

เนื้อหา :

สารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ ตอนสวนสวรรค์กาลาปากอส จุดเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่ที่เอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งไม่เหมือนที่ใดใน- โลก การเดินทางทางอากาศและมหาสมุทรทำให้เห็นความหลากหลายและเสน่ห์ของชีวิตธรรมชาติส- ัตว์ต่างๆ บนเกาะแห่งนี้ ภาพได้เผยแพร่ออกไปนักวิทยาศาสตร์ถ่ายภาพและนักอนุรักษ์ต่างศึกษาชีวิตธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ และที่นี่ได้ถูกคุ้มครองเป็นอุทยานแห่งชาติ เอควาดอร์ พบกับสัตว์นานาชนิดบนเกาะกาลาปากอสเช่น เต่าทะเล แมวน้ำ นกฟรีเกต นกมูบี้ นกกาน้ำ ปูสกาเรตสีแดงเข้ม อีกัวน่าทะเล และสัตว์อื่นๆ อีกมากมายบนอาณาจักรแห่งนี้

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : สัตว์ - ธรรมชาติและความเป็นอยู่ สัตว์ - เกาะกาลาปากอส

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1894&code_db=61001